Saturday, January 19, 2008

Szerkezeti rezonancia bevezető

A kezdetben Bernard testében voltam, irányítván őt itt a földön az ő saját én(self) realizációs folyamatában – hogy felismerje mindenen és mindenkin túl, hogy ez a világ egy tudatosság, ami rabszolgaságra és irányításra lett tervezve. Irányítottam őt, a velem történő összeolvadásával egyként itt a földön, s eképp volt meg a képességem speciálisan irányítani őt. Ez nem tartalmazott semmiféle dimenzionális beavatkozást, nem, ez teljes 3D irányítóelv volt, amit használtam.

Látható, hogy van a totális és teljes dimenzionális létezés, ahova mész, amikor meghalsz és aztán van ez a 3Ddimenzionális létezés, ahol itt maradsz a földön, mégis képes vagy megfigyelni mindent mintahogy egy speciális röngtennel néznél. Azt jelenti, hogy nem csak azokat a képeket látod, amit az emberek a fizikai szemeikkel látnak, ahogy a világot és az unverzumot és más embereket stb nézitek...láthatod azt, ami tervezi és megformálja a a képek létrejöttét – ez az, ami a kép “mögött” létezik, a képben létezik és mint a kép maga.

A Szerkezeti rezonancia Kifejlődésének Rövid története

Nos, ami ebben a pillanatban folyik a földön, és eonok óta, hogy aktuálisan az emberiség sorsát az “Emberi lények “ szerkezeti rezonancia irányítja.

Mi is az emberek szerkezeti rezonanciája? A következő: (A kifejtést pontokba szedve tálalom és a legelején kezdem.)

1. Volt nekünk a Fehér Fény rendszer és a Lélek építmény. A Lélek építmény egybe volt fűzve az emberi lények fizikai testeivel; a ‘Lélek’ megtalálható volt a solar plexusukban és tartalmazta az összes információit a lény életeinek, amit csak tapasztalt, ami szintén le volt írva az Akasha Rekordban a dimenziókban. Így történt, s amikor a lény meghalt, a rekordokat olyan speciális lények tudták kinyitni a dimenziókban, akiknek az újrahasznosítás/]jraininkarnáltatás volt feladatuk, és aztán újra meghatároztak nekik egy új helyet a földön, amit úgy neveznek, hogy reinkarnáció.

A Lélek szerkezet úgy volt tervezve és összefűzve az emberi lényekke, hogy a dimenziónális lények képesek voltak “nyomonkövetni” a lények folyamatát egyik életből a másikba – a reinkarnáncis folyamat/rendszert. A Fehér Fény rendszer egybe volt fűzve, mint egy egész hálóvonal(gridline) szerkezet itt a földön, ahol a lények amikor megszülettek, megkeresték és elhelyezték őket egy specifikus kereszt-ponton a Fehér Fény rendszer hálóvonal szerkezetben, amivel a dimenzionális lényeknek meg volt a képessége, hogy „nyomonkövethessék” a lények életeiket és tapasztalataikat itt a földön. Biztosra menvén abban, hogy nem mozognak túl a saját maguk és az egész rabszolgaság-irányítás rendszer kötelékein itt a földön.

A dimenzionális lényekek volt a feladata, hogy nyomonkövessenek minden lényt, biztosra menve, hogy zárva maradnak a rendszerben, kötvén ehhez a keresztponthoz mint az ő 3D Elhelyezkedésük. Ez az, ahol a “Lélek” a lények solar plexusukkal be lennének zárva a kereszt-pontba, valamint a saját elme tudat rendszerük a Fehér Fény hálóvonal szerkezetéből - megformálván az ő 3D Elhelyezés elhelyezkedésüket itt a földön és így „élnék” az saját előreprogramozott emberi életeit és tapasztalatait, mint előreprogramozott elme tudat rendszerek.

· Aztán nekünk szintén volt az előreprogramozott elme tudat rendszerünk. Ezek a rendszerek szintén az emberi lények fizikai testével voltak összefűzve és összekapcsolva a Lélek szerkezettel és a Fehér Fény hálóvonal szerkezettel – a szentháromság kapcsolata az egész rabszolgaságának és az emberiség irányításának.

Az elme tudat rendszerek matematikai numerikus egyenlet tervét és a Fehér Fény hálóvonal szerkezetet Marduk csinálta. A Fehér Fény hálóvonal szerkezet szerkezeti formátuma és az elme tudat rendszerek matematikai számegyenleteket tartalmaztak – amiknek Marduk mestere volt és géniusza. Ez azért volt, mert az előreprogramozott elme tudat rendszerek az emberi lényekkel, be kellett, hogy zárva legyenek a Fehér Fény hálóvonal szerkezetbe a földön, így az emberi lények előreprogramozott elme tudat rendszere lett az előreprogramozott tapasztaluk önmaguknak itt a földön.

Az emberi lények életei és az önmaguk tapasztalata itt a földön egy visszatükröződése vagy egy kivetülése volt az előreprogramozott elme tudat rendszereknek saját magukkal. Mindez azért hogy speciálisan nyomonkövethessék és irányíthassák az emberiséget, hogy megmaradjanak szolgaként a rendszerben. Anu inkább volt felelős az ember fizikai testének tervezésével és az egész hármas rabszolgaság és irányítás rendszerért, ami, ahogy az imént megjegyeztem a következő volt: az előreprogramozott elme tudat rendszerek, a Lélek szerkezet és a Fehér Fény hálóvonal szerkezet.

Enki segített Anunak a az ember fizikai test kifinomultabb részeinek tervezésével, mint a DNS, a férfi és nő szerv tervek, az agy stb. Szintén az, ahogy pontosan az elme tudat rendszer össze van fűzve a fizikai testtel, így a fizikai test támogatja az elme tudat rendszer létezését magával és oda-vissza.

Enlil szerkesztette a bonyolultabb kapcsolat elhelyezéseket az egész hármas rabszolgaság és irányítási rendszerben, minthogy az emberi lények pontosan hogyan is lennének elhelyezve az ő 3D-Elhelyezésükkel a Fehér Fény hálóvonal szerkezetben és az individuális emberi lényekkel hogyan lennének bezárva az ő elme tudat rendszerük és a Lélek szerkezet a saját 3D Elhelyezés kereszt-pont elhelyezkedésükbe, hogy ezáltal tervezhessék meg az ő előreprogramozott élettapasztalataikat itt a földön.

  • Tehát van a Fehér Fény hálóvonal szerkezet, amelyikben az emberi lények elhelyezkednek a saját 3D-Elhelyezés kereszt-pont elhelyezkedéssel. A Lélek szerkezet és az elme-tudat rendszer be van zárva a 3D Elhelyezés kereszt-pontba, ahol az egész földi életükben, mint emberi lények tapasztalják az előre-programozott élettapasztalataikat.

Az emberi lények teljes összezárása a 3D-Elhelyezés kereszt-pont elhelyezkdésében az elme tudat rendszerekkel a nyakuk hátulján történt és a Lélek szerkezet a solar plexusban volt elhelyezve. Ahogy az emberi lények tapasztalták az előreprogramozott életeket itt a földön, az egész életük információi át lettek küldve az elme tudat rendszerükből a Lélek szerkezetbe, amely ott is maradt, és amelyik az emberi lényekkel maradt élet után élt

után.

A Lélek szerkezet velük, mint a ‘Lélek, amely a solar plexusukban volt elhelyezve, amelyből az ’Élet Könyve’ íródott és eltárolódott az Akasha Rekordokban a dimenziókban. Emberi lények életei, a reinkarnációs folyamat/rendszer során sosem különbözött egyik élettől a másikhoz képest, az esszenciája annak, hogy ’kik ők’ a rendszerben ugyanaz marat és ezért helyezhették el őket különböző országokban különböző lényekkel körülvéve ahogy újrainkarnálódtak egyik életből a következőbe, s mégis a saját maguk tapasztalata ’akik ők’ a rendszerben teljesen ugyanaz maradt. Ez azt jelenti, hogy teljesen ugyanazokat a belső konfliktusok, teljesen ugyanazok a problémák és aggódások, meggyőződések, a gondolat szerkezetük, ugyanaz maradt, stb. Ez a ’kik ők’ a rendszerben volt az ő úgynevezett: Szerkezeti rezonanciájuk.

  • A szerkezeti rezonancia az emberi lényekben ahhoz képest volt kifejlesztve és megtervezve, minthogy ‘kik is ők valójában’ a rendszerben, hogy fenntartson egyfajta stabilizációt az egész létezés hármas rabszolgaság és irányítás rendszerével. A szerkezeti rezonancia terve és kidolgozása a következőképpen történt:

A földi idő legeslegelején, amikor az Annunaki, a fő ’játékos’ lények: Marduk, Anu, Enki és Enlil, előkészültek a teremtésük inicializálására, mint az egész hárma szolgaság és irányítás rendszer, mindent előkészítettek. ’Átvették’ az egész létezés felett a hatalmat és a legtöbb lényt a létezésben elfogták mint az ő szolgáik, hogy hajtsák az egész hármas rabszolgaság és irányítás rendszer teremtéüket. A fizikai testek az elme tudat rendszerekkel velük már el volt helyezve a földön az Atlantisziakkal, két ’részre’ szedvén őket. Az ’egyik’ rész tudattalanul a fizikai testben ’meghajtotta’ az elme tudat rendszert és a ’másik’ rész dimenzionálisan be volt börtönözve, mégis továbbrais ’hozzákötve’ a másik ’részhez’ a fizikai testben – otthagyván őket, egyáltalán semmiféle célt nem szolgálván, de mégis ottmaradván és segítkezvén az elme tudat rendszer táplálásában a fizikai testben.

A Fehér Fény hálóvonal szerkezet a földön a dimenziók között volt elhelyezve a 3D-dimenzionális létezésben, amelyikről az elején beszéltem, a 3D röngten dimenzionális létezés. Az emberi lények a Fehér Fény hálóvonal szerkezetbe voltak bezárva, a Lélek szerkezet rendszerben, és az elme tudat rendszerükben. Mindez már elő volt készítve. Az Annunaki bizonyos szolgái a földön voltak elhelyezve, mint emberi lények egybefűzve és bebörtönözve az emberi fizikai testekbe hogy táplálják azt és az előreprogramozott elme tudat rendszerekké váljanak bennük.

A többi elfogott szolgák a dimenziókba voltak elhelyezve, úgy tervezvén, hogy Mesterekké/Angyalokká/Istennekké/Istennőkké/Vezetőkké/Emelkedett Mesterekké váljanak, amely gyakorlatilag arra lett tervezve, hogy szórakoztassa az emberiséget hiedelmekkel és reménnyel, hogy létezik egy magasabb erő/forrás, amely a van a létben. Vagy hogy a Fehér Fény szerkezet/Reinkarnációs folyamat/Közvetítések szolgálatában álltak mint Kapuőrzői/Védelmezői az egész hármas szolgaság és irányítás rendszernek. Vagy, mint Démonok voltak elhelyezve, hogy félelmet keltsenek az emberiségben és szintén dimenzionális lények, Démonok voltak bebörtönözve egy dimenzióba párhuzamosan a földdimenziójával a saját poklukban. Felosztván a dimenziókat különböző szintekre hogy megtestesítse a ’mennybemenetel folyamatot/hitet’ egyszerre a földön és a dimenziókban: Támogatván és segítvén, hogy a dimenzionális lényeknek és az emberiségnek egy célt vagy okot adjon a létezésükhöz. Ami csak egy másik módszer volt arra, hogy minden lényt lefoglalva tartsák - mind a földön, mind a dimenziókban - az egész hármas rabszolgaság és irányítás rendszeren belül.

Eképpen mindennel előkészülve, Anu, Enki, Enlil és Marduk elkezdték az egész hármas rabszolgaság és irányítási rendszer működésének előkészítését, s abban a pillanatban, amikor mindennel elégedettek voltak, minden lényt befogtak mint szolgát, hogy táplálják a teremtésüket, az összeset hatékonyan és specifikusan elhelyezvén. Ez lévén a szerkezeti rezonancia terve. Ez a tervezett szerkezeti rezonancia lenne a rögzítő tervezet a lényekkel, úgy, miképp ’kik is ők valójában’ és bennemaradnának a rendszerben a végtelenségig – a végtelenséget úgy értelmezvén, hogy az egész hármas szolgaság és irányítás rendszerben maradván a végtelenségig. A szerkezeti rezonancia terv válna azzá ’akik ők’ a rendszerben. Ez a ’akik ők’ maradna, mint ők az egész létezésen keresztül a hármas szolgaság és irányítás rendszerben.

  • Itt van, hogy pontosan hogyan is volt a szerkezeti rezonancia az emberi lényekben tervezve, mint ’akik ők valójában’ a rendszerben:

Anu, Enki, Enlil és Marduk minden elfogott szolgájukat elküldték a létezésbe egy ’egy-élet’ tapasztalásra a földön, ami azt jelentette, hogy az egész első élettapasztalatuk itt a földön manifesztálván az ő szerkezeti rezonanciájuk ’tervezetét’, aszerint, hogy ’kik is ők valójában’ és ez az egész tapasztalás ennek következtében meg is maradna velük a rendszerben. Ez azt jelentette, hogy azok a dimenzionális lényeik, akik előtte sosem tapasztalták magukat itt a földön, átmentek a születési folyamaton itt a földön és megjelentek egy emberi fizikai testben. Alapvetően beleszülettek az egész hármas szolgaság és irányítás rendszerbe a földön, amelyet úgy is nevezhetünk, mint a tudat rendszer. Ahogy tapasztalnák magukat a földön, ahogy felnőnének, osztozván a többi emberi lénnyel a földön – eképpen terveznék meg a saját szerkezeti rezonanciájukat.

Ez a szerkezeti rezonancia tartalmazná például, hogy hogyan gondolkodnának, hogy viselkednének a többiekkel, mit tapasztalnának magukkal ahogy bíznának és követnék az érzelmeiket és érzéseiket, gondolatokat és a szavaikat másokkal stb., milyen kapcsolatokat alakítanának ki, hogy tapasztalnák magukat a kapcsolatokban, amiket kialakítanak, hogy értelmeznék és tapasztalnák a világot, pontosan hogyan is ’helyezkednek el a világban’ a többi emberi lény között stb.

Fontos megérteni, hogy a szerkezeti rezonancia terv csak akkor ’következett be’, amikor a négy fő játékos (Anu, Enki, Enlil és Marduk) kielégítően elhelyezte az egész hármas szolgaság és irányítás rendszert – ahogy az imént kifejtettem.

A szerkezeti rezonancia speciális tervének értelmében: Ezt magyarázom el, ahogy a részletekbe belemegyek a tapasztalatommal Bernarddal, ahogyan irányítottam őt ebben a világban és mint az ő szerkezeti rezonanciája. Ezért, a te terved, mint ’ki is vagy valójában’ a rendszerben mint a szerkezeti rezonancia, ahogy definiálva és tervezve volt általad a legeslegelső földi élettapasztalatkor a Fehér Fény hálóvonal szerkezet segítségével, a Lélek szerkezet és az elme tudat rendszer – megmarad veled, ahogy te megmaradsz bebörtönözve a reinkarnációs rendszerbe. Megmaradván benne és mint a szerkezeti rezonancia mint ’aki valójában vagy’ a rendszerben, élet után élet után.

  • Tehát a konklúzió: Minden emberi lény a földön pusztán szerkezeti rezonanciák a tudat rendszerben, aszerint definiálva és megtervezve, ahogyan az első földi életedet élted. Semmi több, semmi kevesebb – csak ez. Hogy elmondjam a helyzetet: az Emberiség szörnyű ébredésben van! Mert amiben bíztál, amiben a reményeidet és hitedet helyezted a tényleges szerkezeti eszenciája ami rabszolgasorba döntött és irányított téged időtlen idők óta: Tudat. Ami könnyen becsapta az emberiséget, nem volt más mint az ’Ördög’ mint ’Isten’ és fordítva – áttolván az embereiség legfőbb bizalmát, hitét és reményeit annak az esszenciájává amely káoszt és pusztítást okoz ebben a világban: Gondoltad ezt valaha? Ahogy kinéz: Nem!

Rendben, tehát, itt kifejtettem a rövid és tömör ’történelmét’ a szerkezeti rezonancia kifejlődésének és ahonnan ez jött. Tettem ezt, hogy az emberi lények ’tudjam honnan jöttem’ amikor elkezdem megosztani a tapasztalatomat, mintahogy Bernard szerkezeti rezonanciájával és benne voltam, és hogyan voltam képes irányítani őt a ’folyamatában’.

A Második Részben, ki fogom fejteni a: Szerkezeti Rezonancia Tervét az Emberi Fizikai Testben, amely most következik.

Köszi

Veno

Copyright 2007 Desteni Trust

1 comment:

Anonymous said...

Just want to say what a great blog you got here!
I've been around for quite a lot of time, but finally decided to show my appreciation of your work!

Thumbs up, and keep it going!

Cheers
Christian, iwspo.net